Kredittkort: Venn eller fiende?

Et kredittkort kan være en god venn, eller din verste fiende.

I hovedsak finnes det i dag to typer kort: Debetkort og kredittkort. Mens det førstnevnte er knyttet opp mot din bankkonto, og således krever at du faktisk har penger på konto for å kunne bruke det, kan du med det sistnevnte bruke penger som du ikke har.

Med et kredittkort får du altså mulighet til å betale for varer og tjenester med kortet, men du får en regning fra kortselskapet i ettertid. Kortselskapet gir deg altså et lån – en kreditt. Du kan betale hele kreditten når du får regningen, og da betaler du som regel ingen rente. Se nøye på hva som er det totale beløpet som du skylder kortselskapet, og påse at det er dette beløpet du betaler.

 

Pass deg for høy lånerente

Utsetter du å nedbetale hele kreditten, må du betale høye renter, gjerne rundt 20 prosent målt på årsbasis. Du bør derfor vurdere å la være å bruke kredittkort hvis du ikke er sikker på at du kan betale hele beløpet du har brukt når første regning forfaller, eller i det minste ha en konkret plan for hvordan lånet skal nedbetales.

Tenk over hvor kjipt det er fortsatt å betale for ferien du hadde i fjor, eller mobilen som du mistet i julen. Eller i verste fall å havne i ”luksusfellen”, der du må ta opp nytt lån for å betale det gamle. Vi har sett mange eksempler på at misbruk av kredittkort blir starten på alvorlige betalingsproblemer som forfølger folk i mange år.

Tenk nøye gjennom bruken

Renten på kredittkort – hvis du ikke betaler hele kredittkortregningen med en gang – blir vanligvis beregnet per måned. I tillegg til renten betaler brukeren ofte et månedsgebyr, og det påløper ofte en årsavgift for kortet. Effekten av gebyrer og årsavgift blir stor når lånet er lite, og dermed blir den effektive renten (renten inklusive gebyrer) på slike lån ofte svært høy.

Smart på reise

Det kan være fornuftig å ha et kredittkort i tillegg til debetkortet. Kredittkortet kan for eksempel brukes til å handle i butikker på utenlandsreiser eller ved netthandel. Her er risikoen for å bli utsatt for svindel høyere, og hvis det skulle skje, blir ikke bankkontoen din tappet direkte.

Når du bruker kredittkort, er banken/kortselskapet medansvarlig for eventuelle krav du får mot selgeren på grunnlag av kjøpet. Dette betyr for eksempel at du kan rette et krav mot kortselskapet dersom varen har en mangel som gir deg krav på prisavslag, men butikken ikke oppfyller sin forpliktelse til å gi deg prisavslaget.

Hvilken person er du?

Med andre ord; dersom du er smart og planlegger godt, kan kredittkortet være en god venn. Hvis du er en impulsiv person som lett lar deg friste til å kjøpe varer og tjenester uten å ha sparepenger i bakhånd, kan kredittkortet være en lettvint løsning og farlig fristelse. Tenk nøye gjennom hvilken person du er før du bestemmer deg for å skaffe deg et kredittkort.