Budsjett for boligeie

Slik bruker du kalkulatoren

  • Legg inn lønnsinntekten din. Skatten blir beregnet på basis av denne. I tillegg tas det hensyn til eventuelle rentefradrag som du legger inn.
  • Legg inn de lånene du har i dag, både lån i Lånekassen og andre lån. Så legger du inn gjennomsnittsrenten på lånene, og hvor mye du betaler i avdrag, dvs. det du betaler utover renten.
  • Legg inn nytt lånebeløp, rentesats, lånetype, og nedbetalingstid. Velg mellom tre typer lån; annuitetslån, serielån, og avdragsfritt. De nye lånene kommer i tillegg til de du har.
  • Kalkulatoren beregner lånekostnadene ut fra opplysningene du legger inn på nye og eksisterende lån.
  • Kalkulatoren beregner levekostnader basert på budsjett-tall fra SIFO for aldersgruppen 18 -50 år. Beløpet varierer om du er mann eller kvinne.
  • Kalkulatoren beregner hvor mye du har disponibelt per måned, dvs. hvor mye du har igjen av lønnen din etter at skatt, låneutgifter, levekostnader og andre utgifter er trukket fra.