Kjøpe bolig sammen?

Kjøpe bolig sammen med kjæresten? Tenk gjennom dette først!

Skal dere ta opp felles lån og være solidarisk (felles) ansvarlig for gjelden, eller skal dere ta opp hvert deres lån? Hvordan skal dere betale fellesutgifter? Vil dere opprette en felles konto som dere betaler daglige utgifter fra? Det er også viktig å tenke på hva som vil skje dersom en av dere skulle bli arbeidsledig, arbeidsufør eller kanskje dø. Vil dere klare å beholde leiligheten, og finnes det for eksempel forsikringsordninger som gjør at dere kan bli boende? Slike ting bør dere spørre banken om.

Nyttige kalkulatorer

Spørsmål om å inngå en samboeravtale og eventuelt opprette gjensidig testament er derimot juridiske spørsmål som banken normalt ikke gir råd om. Det finnes imidlertid en rekke enkle eksempler på samboeravtale og testament på internett, blant annet her: jurk.no