Gode tips til utenlandsreiser

Når du reiser til utlandet, må du ha tilgang til penger og være tilstrekkelig forsikret. Ha med deg to betalingskort, og pass på at reiseforsikringen er i orden.

Tilgang til penger

Ha med deg to betalingskort som kan oppbevares på ulike steder. Hvis du mister ett eller bli utsatt for tyveri, kan du bruke det andre til å fortsette reisen. Før du reiser, noter hvilket nummer du må ringe for å sperre kortene dine hvis de skulle komme bort. Ha alltid kontroll over betalingskortene dine. Ikke aksepter at en kelner tar med seg kortet ditt på bakrommet for å gjennomføre betalingen. Legg ikke igjen kortet i baren på et utested.

Nødvendige forsikringer

En reiseforsikring er nødvendig. Hvis du for eksempel skulle bli syk, kan det uten forsikringsdekning koste deg hundretusener å få sykehusbehandling og hjemtransport. For å være sikker på at du har god dekning, må du sette deg inn i forsikringsvilkårene dine. Husk at risikofylte aktiviteter som for eksempel strikkhopp og dykking, ofte ikke er dekket av ordinære reiseforsikringer. Du kan også bruke reiseforsikring knyttet til kredittkortet ditt, men denne har ofte begrensninger. Sjekk alltid vilkårene! Mange reiseforsikringer gjelder for kortere ferieturer. Hvis du er borte i lengre tid, for eksempel på utveksling, trenger du ofte en spesiell forsikring. Mange er dekket av sine foreldres reiseforsikring mens de bor hjemme. Sjekk hvor lenge du er dekket av dine foreldres reiseforsikring.

Regler i Norge og utlandet

Reglene for sikker bruk og oppbevaring av betalingskort og reglene for forsikringsdekninger er stort sett de samme i utlandet som i Norge. På reise i utlandet må du ta høyde for at du kan havne i situasjoner hvor det samme hjelpeapparatet som finnes i Norge ikke er tilgjengelig.

Tips til et trygt og godt utenlandsopphold

Ha med deg telefonnummer til sperretjeneste for betalingskort og mobilabonnement. Banken, mobiloperatøren og forsikringsselskapet. Husk at det ofte er egne numre som fungerer fra utlandet. Numrene bør du oppbevare på et trygt sted – det hjelper lite å ha dem i lommeboken eller på mobilen hvis du for eksempel blir utsatt for tyveri. Mobiltelefoni og datatrafikk kan være svært dyrt i utlandet. Sett deg inn i prisene før du drar, og sperr mobilabonnementet hvis du mister mobilen. Valutakursene viser hvor mye pengene i landet du reiser til er verdt, sammenliknet med norske kroner. Sjekk dette før du drar, slik at du har kontroll på hvor mye du bruker. Når du bruker kortene dine i utlandet, veksles trekket fra kortet ditt fra den lokale valutaen til norske kroner. Oppdaterte valutakurser finnes på Norges Bank. Kursen kan endre seg mens du er borte, og banken din kan ved et valutapåslag gi deg litt dårligere kurs enn den offisielle når du bruker kortene dine i utlandet. Hvis du blir spurt om du vil betale med kort i norske kroner eller i lokal valuta, er det nesten alltid billigst å betale i lokal valuta. Banken din gir som regel en bedre vekslingskurs enn det den lokale butikken får til. I utlandet kan det ta lenger tid før beløp trekkes fra kontoen din, så pass på å ha oversikt over forbruket ditt. Myndighetene anbefaler at alle har med seg Europeisk helsetrygdkort på reise i EØS-land og Sveits. Kortet dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling og er et nyttig supplement til reiseforsikringen. Du kan bestille kortet gratis på: www.nav.no

Studere i utlandet

Skal du studere i utlandet, trenger du mye ekstra informasjon om økonomi. Det kan gjelde spesielle regler både for bankkort, forsikringer og annet når du skal være lenge borte. Les gode tips hos Ansa og til NAV: www.ansa.no og: www.nav.no