Gangen i en inkassosak

Her ser du hvordan kostnadene øker ved forsinket betaling.

Eksempelet under tar utgangspunkt i et beløp på 1.000 kroner som ikke blir betalt. Tabellen viser hvilke kostnader som påløper etter hvert som dagene går.

Den første delen kalles utenomrettslig inndrivelse. I den andre delen kommer det offentlige inn i bildet.

Etter 14 dager: Ekstra kostnader påløper etter 14 dager. Da sendes den første purringen som koster 64 kroner. Etter 84 dager ser du at beløpet har vokst fra 1.000 kroner til hele 2.280 kroner.

Etter 84 dager: Etter 84 dager går saken enten til Forliksrådet, eller direkte til tvangstrekk i lønn. Hvis du har protestert på kravet, går saken alltid først til Forliksrådet. Hvis du ikke har protestert mot beløpet, går det til tvangstrekk. Hvis saken går via Forliksrådet, påløper det kostnader både der, og til tvangstrekket.

Totalt har tusenlappen vokst til 4.731 kroner. Ekstrakostnadene ved den ubetalte regningen er altså kommet opp i 3.731 kroner.

Utenomrettslig inndrivelse

  • 0 dager: kjøp for 1.000 kr.
  • 14 dager: purring, 64 kr gebyr (totalt 1.064 kr).
  • 28 dager: inkassovarsel, 64 kr gebyr (totalt 1.128 kr).
  • 42 dager: betalingsoppfordring, 192 kr gebyr (totalt 1.320 kr).
  • 56 dager: lett inkasso, 320 kr gebyr (totalt 1.640 kr).
  • 84 dager: tung inkasso, 640 kr gebyr (totalt 2.280 kr).

Rettslig inndrivelse (3 alternativer)

  1. 84 dager og 2 mnd: sak til forliksrådet, 860 kr gebyr (3.140 kr).
  2. 84 dager og 2 mnd: tvangstrekk av lønn, 1.591 kr gebyr (3.871 kr).
  3. 84 dager og 3 mnd: forliksråd og tvangstrekk, 2.451 kr gebyr (4.731 kr).

Hvor lang tid det tar med rettslig inndrivelse varierer rundt om i landet. I eksempelet har vi brukt to og tre måneder. Her har vi ikke tatt med forsinkelsesrentene. Så fremt beløpet ikke er veldig stort, vil denne kostnaden være svært liten i forhold til inkassokostnadene.