Økonomi for bil, MC og moped

Det er mange fordeler, men også mange kostnader med å ha bil, MC og moped. Her skal vi se på de viktigste.

Kostnadsoversikt

Først og fremt er det dyrt å kjøpe kjøretøyet; enten ved å betale direkte eller ved å ta opp lån. I tillegg kommer kostnadene ved bruk. De kan deles i to:

  • Faste kostnader: Årsavgift, forsikring og EU-kontroll,
  • Variable kostnader: Drivstoff, bompenger og penger til vedlikehold.

Skaff deg oversikt over kostnadene slik at du kan planlegge økonomien din. Skal du kjøpe kjøretøyet og betale med en gang, må du ofte ha spart penger først. Dersom du skal ta opp lån, bør du undersøke mulighetene i markedet og beregne konsekvensene for din økonomi.

Verdifall

  • I tillegg til de synlige utgiftene er verditapet en annen stor kostnad som merkes først når du skal selge kjøretøyet.
  • Størrelsen på verditapet avhenger av merke, kjørelengde, vedlikehold, bruktmarkedet der du bor osv.
  • Verditapet er størst de første årene kjøretøyet er på veien.
  • Verditapet er ekstra viktig å tenke på dersom du har lånt penger til kjøpet. Du kan risikere at det du får ved salget, ikke er nok til å nedbetale lånet du tok opp da du kjøpte kjøretøyet.

Forsikring av moped/bil

  • Ansvarsforsikring er påbudt for deg som har moped eller bil. Du får ikke registrert kjøretøyet uten at det er ansvarsforsikret. Det betyr at du er forsikret mot skade kjøretøyet ditt påfører andre. Blir du selv skadd, dekkes det også under ansvarsforsikringen.
  • Forsikring mot skade på eget kjøretøy er ikke obligatorisk, og her kan det lønne seg å undersøke i markedet. Mange velger en kaskoforsikring som dekker tyveri, trafikkskader og hærverk.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om avgifter og annen viktig informasjon om moped og bil på Tollvesenet ogVegvesenets hjemmesider.
Finansportalen kan du finne ut hvilken bilforsikring som er billigst for deg: