Kjøpsforsikring og trygghet

Du har sikkert opplevd å få tilbud om en kjøpsforsikring eller «trygghetsavtale» når du har kjøpt mobiltelefon, PC eller lignende. Er det smart?

Dersom du vurderer å kjøpe en slik «trygghetsavtale», sett deg først godt inn i hva forsikringen egentlig dekker, ut over den dekningen som du allerede har gjennom innboforsikringen.

Be først om å få se de skriftlige vilkårene. Innboforsikringen din dekker allerede en god del av det som dekkes av en slik kjøpsforsikring eller «trygghetsavtale». Glem heller ikke at du har lovfestede rettigheter til reklamasjon. I mange tilfeller har også produktet man kjøper en garanti fra produsenten. Derfor er en kjøpsforsikring ofte overflødig.

I tillegg til å finne ut hva forsikringen/«trygghetsavtalen» egentlig gir deg ut over de rettighetene du allerede har, bør du sjekke hvor mye kjøpsforsikringen/«trygghetsavtalen» vil koste deg over tid. Selv om den månedlige summen du skal betale virker lav, kan de totale kostnadene i løpet av et år bli store.