Ung og egen innboforsikring?

Forsikring skal sikre økonomien din ved uforutsette hendelser. For eksempel innbrudd og tyveri.

Vurder følgende

 • Hvilke hendelser kan ødelegge økonomien din dersom du ikke er forsikret? Disse bør du ha forsikring for.
 • Hvilke hendelser ”tåler” økonomien din? Du kan vurdere å droppe forsikring for disse.

Du eier mer enn du tror

Mange tenker ikke på hvor store verdier alle eiendelene deres utgjør. Selv om du bor på en liten hybel, eller i et rom i et kollektiv, eier du ofte mer enn du tror; klær, sko, skiutstyr, PC, iPad, iPod, mobiltelefon, møbler osv. Sammen utgjør eiendelene ganske store verdier som det kan bli svært vanskelig å erstatte på egenhånd hvis noe skulle skje. Derfor bør du ha en innboforsikring.

Foreldrenes innboforsikring?

Unge som nettopp har flyttet hjemmefra er i noen tilfeller dekket av foreldrenes innboforsikring den første tiden. Sjekk om dette gjelder deg også, selv om du bor på en annen adresse enn foreldrene dine. Sjekk i tilfelle når dekningen faller bort. Da må du kjøpe din egen innboforsikring. Dette kan for eksempel skje når du når en bestemt alder, eller dersom du har egen inntekt.

Hva er ditt behov?

finansportalen.no kan du sammenligne innboforsikringer fra flere forsikringsselskaper.

 • Hva dekker forsikringen?
 • Er det spesielle hendelser eller gjenstander forsikringen ikke dekker?
 • Det er vanlig å velge en forsikringssum som tilsvarer hva det koster å gjenskaffe det som går tapt ved et skadetilfelle. Vurder derfor hvor mye du tror det vil koste deg å kjøpe alle tingene dine på ny dersom du for eksempel mister alt i en brann. Forsikringssummen du velger setter begrensninger på hvor mye du vil få utbetalt fra forsikringsselskapet.

Hva er innboet ditt verdt?

 • Er det vanskelig å vurdere hvor mye innboet ditt er verdt?
 • Sjekk vår innbokalkulator

Tips

 • Så lenge man bor hjemme, er det vanlig at foreldrene tar seg av forsikringene
 • Undersøk hvilke forsikringer du må ha, og hvilke forsikringer du bør ha. Du må velge riktig etter ditt eget behov
 • Unngå dobbeltforsikring
 • Gjennomgå forsikringene dine en gang i året, og hvis livssituasjonen din endrer seg