Ung og skatt

Må du ha eget skattekort når du ikke er myndig? Hva er grensen for frikort?

Skattekort eller frikort?

Fra året du fyller 13 år må du ha skattekort hvis du har egen inntekt. Du klarer deg med frikort hvis du ikke har inntekt over frikortgrensen. Fribeløpet for ungdom finner du på skatteetaten.no.

  • Frikort: Skoleungdom kan be om et frikort som gir fritak for forskuddstrekk inntil en fastsatt beløpsgrense. I dette beløpet skal all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger og fri kost og losji regnes med. Husk å regne med annen inntekt du får utbetalt – både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, samt feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år.
  • Skattekort: Først når fribeløpsgrensen er brukt opp, skal arbeidsgiver trekke skatt. Med vanlig skattekort trekkes skatt ved hver utbetaling. Hvis du ikke leverer fribeløpskort eller vanlig skattekort, skal arbeidsgiveren trekke 50 prosent skatt av inntekten.

Hva blir skatten din?

Hva blir skatten din i 2016? Du kan selv regne ut skatten din med vår skattekalkulator.

Skatteetaten har også et eget skatteberegningsprogram. Når du mottar selvangivelsen, får du også en foreløpig skatteberegning. Finner du ut at du har betalt for lite skatt, kan du betale inn beløpet (tilleggsforskudd) innen 31. mai året etter arbeidsåret. Da slipper du restskatt og renter.

Bestilling av skattekort og frikort

Fra 2014 henter arbeidsgiver skattekortet elektronisk fra skatteetaten for deg. Husk å sjekke at opplysningene stemmer, se www.skatteetaten.no. Der kan du også bestille kopi av skattekort, skjema for bestilling av vanlig skattekort eller frikort.

Levering av selvangivelse

Har du hatt arbeidsinntekt året før får du tilsendt selvangivelse i slutten av mars. Har du ikke fått den innen midten av april, må du ta kontakt med skattekontoret. Du må levere selvangivelse selv om du ikke har tjent mer enn frikortgrensen.

Du kan la være å sende inn selvangivelsen dersom du, etter å ha kontrollert de forhånds­utfylte opplysningene, finner ut at de gir et korrekt grunnlag for å beregne skatten din. Skal du gjøre endringer på selvangivelsen, kan du levere på skatteetaten.no.

Skatteoppgjør

Skatt som trekkes fra lønnen din er en foreløpig skattebetaling. Blir det trukket for mye skatt, får du penger tilbake når skatteoppgjøret kommer. Blir det trukket for lite, må du betale restskatt.

Skattefrie småjobber

  • Lønnsinntekt inntil kr 1 000 fra en arbeidsgiver. Du kan ha flere arbeidsgivere pr år og tjene inntil kr 1 000 fra hver.
  • Lønnsinntekt inntil kr 6 000 hvis du jobber i arbeidsgivers hjem, for eksempel barnepass, plenklipping, snømåking.
  • Lønnsinntekt inntil kr 6 000 hvis arbeidsgiver er en ideell organisasjon, for eksempel idrettslag, musikkorps etc.

Mer informasjon

For andre spørsmål om skatt, finn ditt skattekontor.