Ung og jobb – informasjon og tips

Les om rettigheter og fallgruver.

Hvor mye kan du arbeide før du fyller 18 år?

  • 13-15 år: Fra du er 13 år kan du ta deg arbeid, men frem til du er 15 år har du bare lov til å ha lett arbeid.
  • 15-18 år: Du kan arbeide med det meste. Men du skal ha spesielt god opplæring og oppfølging fra arbeidsgiver hvis arbeidet kan være skadelig og krever forsiktighet.
  • Du kan ikke ha overtid og heller ikke arbeide mellom klokka 23 og klokka 6 før du har fylt 18 år. Daglig arbeidstid pluss skoletid skal ikke være mer enn åtte timer.
  • Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale fra arbeidsgiver. I arbeidsavtalen skal lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver gå helt klart fram.

Lønnsslipp

Hver gang du får lønn, skal du ha en lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise lønn og hvor mye som eventuelt er trukket i skatt. Lønnsslippen er også en kvittering for betalt skatt. Ta derfor vare på den!

Sykepenger

Hvis du har jobb, men ikke kan arbeide fordi du er syk, har du krav på sykepenger. Se www.nav.no eller kontakt nav for mer informasjon om sykepenger.

Ferie og feriepenger

Du har rett til ferie hvert år – fem uker dersom du er organisert og har tariffavtale, og fire uker og en dag hvis du ikke er organisert. Har du en fast jobb, har du krav på tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Du har også krav på feriepenger (10,2 prosent av lønnen og 12 prosent hvis du er organisert og har tariffavtale). Feriepengene skal utbetales siste lønningsdag før ferien. Slutter du, har du krav på å få feriepengene utbetalt med en gang.

Når du slutter

Du har krav på skriftlig sluttattest når du slutter i et arbeid. Attesten skal minst fortelle hvilke arbeidsoppgaver du har hatt og hvor lenge du har jobbet. Ta vare på den, den kan være god å ha når du søker annen jobb eller skole.

Mer informasjon

For spørsmål om arbeidsmiljø, oppsigelsesvern, arbeidskontrakt, feriepenger m.m., se arbeidstilsynet.no. For pørsmål om sykepenger, se nav.no.