Velg mann eller kvinne
Inntekt og skatt:
Lønnsinntekt
Skatt
Netto inntekt
Lån du har i dag:
Lånebeløp i Lånekassen, og andre lån
Gjennomsnittsrente på lånene
Avdrag
Utgiftene:
Lånekostnader: Per år Per mnd
Renter på lån
Avdrag på lån
Sum lånekostnader
Levekostnader (standardtall fra SIFO):
Mat og drikke
Klær og sko
Personlig pleie
Lek og fritid
Andre dagligvarer
Husholdningsartikler
Sum levekostnader
Andre kostnader (disse legger du inn selv):
Bilutgifter, transportutgifter, månedskort
Fagforeningskontingent
Forsikringer
Boligutgifter (husleie ol)
Strøm/annen energibruk
Telefon/mobil
Ferieturer
Uteliv
Andre utgifter
Sum andre kostnader
Sum kostnader totalt
Disponibelt
Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.